Upravit stránku

SELFIE MÁNIE

SELFIE MÁNIE

Naši vážení přátelé a milovníci Originálních hospodských brambůrků, nafoťte své selfie, hrajte, hlasujte a sledujte náš facebook.

Nafoťte své selfie s našimi výrobky o pošlete nám ho do zpráv naší FB stránky https://www.facebook.com/Originalnihospodskebramburky/.

Hlasování probíhá pomocí funkce To se mi líbí. Fotka s největším počtem reakcí (To se mi líbí, Super, Paráda atd.) vyhrává.

Veškeré informace najdete níže.

Termín konání soutěže: od 16. 11. 2016 do 15. 12. 2016

Výhra: 5 beden křupavých brambůrků v 5ti příchutích na silvestrovský mejdan či párty

Organizátor:

Jan Zykmund
Pražská 2986/2, Teplice
IČ: 46073744  DIČ: CZ7304192863
Tel./Fax: 417 565 800
www.bramburky.cz

Soutěž je otevřená pouze pro občany České republiky. Účastnit se mohou osoby, které dosáhly věku minimálně 13let, což je podmínkou registrace na Facebooku.
Management, zaměstnanci a rodinní příslušníci organizátora soutěže jsou z této soutěže vyloučeni. Na soutěž se vztahují platné zákony ČR.

Příspěvky do soutěže, výběr, vyhlašování a kontaktování vítěze:

Do soutěže budou schváleny pouze fotografie bez pohoršujícího obsahu.
Pro účast v soutěži je nutné zaslání fotky selfie do zpráv. Na fotce může být libovolný počet soutěžících s alespoň jedním výrobkem organizátora soutěže (Originální hospodské brambůrky nebo Klasické brambůrky). Pro každou fotografii soutěží pouze jeden soutěžící. Každý soutěžící může poslat selfie fotky tak, že je nahraje do zpráv a odešle FB stránce Originální hospodské brambůrky.
Je vhodné stát se fanouškem FB stránky Originální hospodské brambůrky kliknutím na tlačítko "To se mi líbí" na FB stránce nebo na webových stránkách www.bramburky.cz. Organizátor soutěže není zodpovědný za nekompletní nebo špatně nahrané fotografie, za fotografie, které se vůbec nenahrály nebo se k organizátorům z jakéhokoliv jiného důvodu vůbec nedostaly.
Vítěz soutěže bude kontaktován emailem, který soutěžící zadal do zprávy s fotografií. Organizátor soutěže pošle výhru vítězi na adresu, kterou vítěz dodá poté, co bude informován o své výhře emailem.
Účastník soutěže, který vyhraje, je povinen odpovědět organizátorovi na email s informací o výhře nejpozději do 7 dnů a informovat jej o adrese, na kterou si přeje výhru zaslat. Pokud tak do 7 dnů od odeslání emailu s informací o vítězství neučiní, výhra propadá. Organizátor není povinen ji vítězi jakkoliv kompenzovat.

Nahrávání fotografií do soutěže:

Nahráním a odesláním fotografií do soutěže soutěžící garantuje organizátorovi právo na neodvolatelné, trvalé a bezplatné použití fotografie včetně reprodukcí, úprav, zobrazení, publikování a jiné využití nahrané fotografie ve všech médiích i celosvětově. Právo zahrnuje změnu velikosti fotografie, oříznutí, komprimace, editace, přidání titulku, loga nebo jiných úprav.
Zasláním fotografie soutěžící prohlašuje a zaručuje, že předložená fotografie či informace neporušuje žádná autorská práva, práva na ochranu soukromí nebo publicity jakékoliv osoby či jiná práva třetí strany. Také prohlašuje a zaručuje, že má právo udělit veškerá práva a licence udělené na její zveřejnění organizátorovi bez omezení autorskými právy, volně a bez jakýchkoli nároků nebo věcného břemene.
Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že organizátor nemá povinnost zveřejnit, zobrazit nebo jinak učinit veřejně dostupnými žádné fotografie nebo informace, které soutěžící poslal, a může na základě svého vlastního uvážení omezit, odstranit, upravit nebo změnit jakoukoliv fotografii.
Soutěžící je srozuměn a bere na vědomí, že fotografii dává k dispozici pro prohlížení, hodnocení, přezkoumání a připomínky organizátorovi a veřejnosti a chápe, že i komentáře a hodnocení, se kterým nesouhlasí, mohou být zveřejněny nebo jinak spojeny s jeho nahranou fotografií.
Posláním fotografie soutěžícímu nevzniká žádné právo na odměnu, honorář nebo jiné nároky jakékoliv povahy. Toto platí i pro jakékoliv další použití fotografie organizátorem.
Fotografie, kterou soutěžící do soutěže pošle, se stává majetkem organizátora. Organizátor nemá povinnost fotografie uchovávat ani vracet.

Udílení ceny:

Výhra bude odeslána výherci do sedmi dnů ode dne, kdy zašle adresu, na kterou má být výhra zaslána.
Vítěz je povinen po oznámení o výhře, které bude zasláno emailem, dodat své jméno a adresu, na kterou si přeje výhru zaslat. Dodací adresa může být pouze v rámci České republiky. Zasílání do zahraničí je vyloučeno. Výhra bude zaslána vítězi na náklady organizátora. Vítěz nemůže požadovat za výhru jakoukoliv jinou náhradu.
Organizátor soutěže ani jeho zaměstnanci nejsou zodpovědní za jakékoli záruky, náklady, škody nebo jiné nároky vzniklé v důsledku používání výhry poté, co byla poslána vítězi. Organizátor nenese odpovědnost za jakékoliv ztráty vyplývající nebo vzniklé v souvislosti se soutěží.
Organizátor si vyhrazuje právo pozměnit jakákoliv pravidla soutěže a to kdykoliv.
Pokud máte nějaké otázky nebo stížnosti ohledně soutěže, prosím, kontaktujte nás na: pr@bramburky.cz.

Hlasování:

Fanoušci našich stránek mohou volit z nahraných fotografií. Každý účastník může volit pro jakoukoliv fotografii během soutěže.
Vítězem je soutěžící, jehož fotografie získá nejvíc hlasů (To se mi líbí). V případě stejného počtu hlasů si organizátor vyhrazuje právo vybrat vítěze z fotografií se shodným počtem hlasů dle svého uvážení.

Všeobecné obchodní podmínky:

Tato soutěž není sponzorovaná, administrovaná nebo jinak asociovaná s Facebookem. Vaše informace zasíláte organizátorovi soutěže, ne Facebooku. Odeslané informace budou použity jen pro účely soutěže ve smyslu podmínek soutěže a ochrany soukromí.
Pokud z nějakého důvodu nebude možné soutěž spustit tak, jak byla naplánována a to z důvodu napadení počítačovým virem, chyby, neoprávněné manipulace nebo zásahu, podvodu, technického selhání či jakékoliv jiné příčiny, které ovlivní správu, bezpečnost, spravedlivý a řádný průběh nebo celistvost soutěže, organizátor si vyhrazuje právo soutěž dle svého uvážení zrušit nebo změnit.
Dále si vyhrazuje právo dle svého uvážení diskvalifikovat jakoukoliv osobu, která a) se pokusí o podvodnou účast v soutěži nebo poruší proces soutěže, b) poruší Pravidla soutěže, c) poruší organizátorovy podmínky použití a prohlášení o soukromí nebo d) jedná nesportovně nebo s úmyslem a způsobem, který obtěžuje, zneužívá ostatní nebo jim vyhrožuje.